Barnaamijka Gaarsiinta Qaxootiga

Badalida Nolosha. . . Hal Haweeney Markasta