dark-blue-chalk-board.jpg

Diiwaangelinta

Ilaa 2021, umeerin oo dhan waxaa lagu sameyn doonaa qadka ama taleefanka. Kulamada umeerinku waa 60 daqiiqo. Lacagta caadiga ah waa $ 25 saacaddii. Haddii aadan awoodi karin qaddarkan, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad dalbato gargaar lacageed.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir Sister Dorothy Zeller xafiiska dhexdeeda Isniinta-Jimce 9:00 subaxnimo - 4:00 galabnimo 507-389-4229 ama lcdirector@gclearningcenter.org

Door.jpg

Step 1: New Student Registration
CURRENT 2021-2022 STUDENTS: You do NOT need to re-register, you only need to submit the availability form. 

Step 2: Scheduling / Availability

Step 3: Scholarship Application

Submit a scholarship application at https://forms.gle/AE7sYXKsgWk6yofX6 or in-person at 170 Good Counsel Drive, Mankato, MN 56001.