top of page

Diiwaangelinta

Ilaa 2021, umeerin oo dhan waxaa lagu sameyn doonaa qadka ama taleefanka. Kulamada umeerinku waa 60 daqiiqo. Lacagta caadiga ah waa $ 25 saacaddii. Haddii aadan awoodi karin qaddarkan, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad dalbato gargaar lacageed.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir Sister Dorothy Zeller xafiiska dhexdeeda Isniinta-Jimce 9:00 subaxnimo - 4:00 galabnimo 507-389-4229 ama lcdirector@gclearningcenter.org

Please complete all 3 steps.
Step 1/3: Student Information

Step 2/3: Availability

Step 3/3: Financial Assistance Application

bottom of page