top of page

Bixi Lacag

Bixinta lacag bixinta koontadaadu way ka sahlan tahay sidii hore!

Marka lagu daro qaadashada lacagta iyo hubinta shaqsi ahaanta, waxaan hadda bixinnaa habab cusub oo aan lacag kaga bixin karno guriga si aan adiga iyo reerkaagaba loogu badbaado!

Isku day mid ka mid ah xulashooyinka lacag bixinta cusub maanta!


Qaddarka lagugu leeyahay, fadlan eeg qaansheegtada laguu soo diray ama wac Sr Dorothy lambarka 507-389-4229.

Credit Card

Bixi Shaqsi ahaan:

U wac Sr. Dorothy lambarka 507-389-4229 oo ballan ka samee si aad u booqato xafiiskayaga ganacsiga. Waxaan sidoo kale kaarkaaga ku qaadan karnaa taleefanka!

Ku bixi jeeg diris:

Hubso shakhsi ahaaneed ka sameyso Xarunta Wax-barashada La-talinta Wanaagsan una dir Xarun Wax-barasho Talo-bixin Wanaagsan, 170 La-taliye Wanaagsan oo Wanaagsan, Mankato, MN 56001. HA ku dirin lacag caddaan ah boosta.

Bixi khadka tooska ah:

Adeegso badhannada hoose si aad lacag uga bixiso iyada oo loo marayo Barxadda.

Waxaa jira lacag dhan 3.5% lacag bixin kasta oo lagusameeyo degelkan.

PayPal ButtonPayPal Button

PayPal:

Badhanadan ayaa kaliya loogu talagalay bixinta lacagaha akoonada ardayda.

bottom of page